RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HYUNDAI R55
menu
searchtel

HYUNDAI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ R55

đ 852,500,000
prc-info
20155,822hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHYUNDAI

modelR55

statusused

wrk-hr5,822hr

yr-man2015

countryHàn quốc

prd-no#930

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright