RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / HYUNDAI R300LC
menu
searchtel

HYUNDAI Máy xúc bánh xích cỡ vừa R300LC

đ 1,237,500,000
prc-info
201020,486hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrHYUNDAI

modelR300LC

statusused

wrk-hr20,486hr

yr-man2010

countryHàn quốc

prd-no#895

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright