RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KUBOTA U-17
menu
searchtel

KUBOTA Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ U-17

đ 618,750,000
prc-info
20180hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKUBOTA

modelU-17

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2018

countryHàn quốc

prd-no#853

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright