RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / KUBOTA KX-57
menu
searchtel

KUBOTA Máy xúc bánh xích cỡ vừa KX-57

đ 907,500,000
prc-info
20170hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrKUBOTA

modelKX-57

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2017

countryHàn quốc

prd-no#837

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright