RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / VOLVO ECR145E
menu
searchtel

VOLVO Máy xúc bánh xích cỡ vừa ECR145E

đ 1,870,000,000
prc-info
20160hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrVOLVO

modelECR145E

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2016

countryHàn quốc

prd-no#833

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright