RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / VOLVO EC250EL
menu
searchtel

VOLVO Máy xúc bánh xích cỡ vừa EC250EL

đ 1,952,500,000
prc-info
20130hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrVOLVO

modelEC250EL

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2013

countryHàn quốc

prd-no#817

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright