RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ lớn / VOLVO EC360BLC
menu
searchtel

VOLVO Máy xúc bánh xích cỡ lớn EC360BLC

đ 1,265,000,000
prc-info
20080hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ lớn

filter.mkrVOLVO

modelEC360BLC

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2008

countryHàn quốc

prd-no#807

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright