RCE
home / Máy xúc bánh lốp / HYUNDAI HW60
menu
searchtel

HYUNDAI Máy xúc bánh lốp HW60

đ 1,292,500,000
prc-info
20167,396hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh lốp

filter.sub

filter.mkrHYUNDAI

modelHW60

statusused

wrk-hr7,396hr

yr-man2016

countryHàn quốc

prd-no#734

ins

ins.by
Manufacturer
ins.comment.1

Danh sách kiểm định chungconfirmed

Ngoại thấtconfirmed

Nội thấtconfirmed

Động cơconfirmed

Bơm & thủy lựcconfirmed

Bánh răng quay toaconfirmed

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright