RCE
home / Máy xúc bánh lốp / HYUNDAI R55W
menu
searchtel

HYUNDAI Máy xúc bánh lốp R55W

đ 1,237,500,000
prc-info
201410,358hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh lốp

filter.sub

filter.mkrHYUNDAI

modelR55W

statusused

wrk-hr10,358hr

yr-man2014

countryHàn quốc

prd-no#716

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright