RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / HYUNDAI R300
menu
searchtel

HYUNDAI Máy xúc bánh xích cỡ vừa R300

đ 1,105,500,000
prc-info
201113,203hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrHYUNDAI

modelR300

statusused

wrk-hr13,203hr

yr-man2011

countryHàn quốc

prd-no#674

ins

ins.by
Manufacturer
ins.comment.1

Danh sách kiểm định chungconfirmed

Ngoại thấtconfirmed

Nội thấtconfirmed

Động cơconfirmed

Bơm & thủy lựcconfirmed

Bánh răng quay toaconfirmed

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright