RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / KOBELCO SK135SR-2
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ vừa SK135SR-2

đ 1,680,855,000
prc-info
soldout
soldout-info
20136,508hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrKOBELCO

modelSK135SR-2

statusused

wrk-hr6,508hr

yr-man2013

countryNhật bản

prd-no#639

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright