RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / KOBELCO SK135SR-2
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ vừa SK135SR-2

đ 1,235,492,500
prc-info
soldout
soldout-info
200810,712hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrKOBELCO

modelSK135SR-2

statusused

wrk-hr10,712hr

yr-man2008

countryNhật bản

prd-no#637

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright