RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / SUMITOMO SH75X-3B
menu
searchtel

SUMITOMO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SH75X-3B

đ 1,235,492,500
prc-info
soldout
soldout-info
20143,094hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrSUMITOMO

modelSH75X-3B

statusused

wrk-hr3,094hr

yr-man2014

countryNhật bản

prd-no#634

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright