RCE
home / Thiết bị thi công đường / Xe lu / SAKAI SV900TV
menu
searchtel

SAKAI Xe lu SV900TV

đ 2,212,430,000
prc-info
soldout
soldout-info
2005606hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catThiết bị thi công đường

filter.subXe lu

filter.mkrSAKAI

modelSV900TV

statusused

wrk-hr606hr

yr-man2005

countryNhật bản

prd-no#616

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright