RCE
home / Thiết bị thi công đường / Xe lu / KOMATSU JV40CW-5E0
menu
searchtel

KOMATSU Xe lu JV40CW-5E0

đ 474,072,500
prc-info
20051,282hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catThiết bị thi công đường

filter.subXe lu

filter.mkrKOMATSU

modelJV40CW-5E0

statusused

wrk-hr1,282hr

yr-man2005

countryNhật bản

prd-no#614

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright