RCE
home / Thiết bị thi công đường / Xe lu / KOMATSU JV40CW-5
menu
searchtel

KOMATSU Xe lu JV40CW-5

đ 474,072,500
prc-info
20041,488hrNhật bản

1 people-saved

detail.spec.tit

filter.catThiết bị thi công đường

filter.subXe lu

filter.mkrKOMATSU

modelJV40CW-5

statusused

wrk-hr1,488hr

yr-man2004

countryNhật bản

prd-no#613

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright