RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / KOMATSU PC128US-8
menu
searchtel

KOMATSU Máy xúc bánh xích cỡ vừa PC128US-8

đ 1,237,500,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
20076,410hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrKOMATSU

modelPC128US-8

statusused

wrk-hr6,410hr

yr-man2007

countryNhật bản

prd-no#592

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright