RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KATO HD308US-6
menu
searchtel

KATO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ HD308US-6

đ 1,350,442,500
prc-info
20151,139hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKATO

modelHD308US-6

statusused

wrk-hr1,139hr

yr-man2015

countryNhật bản

prd-no#590

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright