RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOBELCO SK70SR-2
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SK70SR-2

đ 847,605,000
prc-info
20119,547hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOBELCO

modelSK70SR-2

statusused

wrk-hr9,547hr

yr-man2011

countryNhật bản

prd-no#588

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright