RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOBELCO SK70SR-2
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SK70SR-2

đ 1,077,477,500
prc-info
20106,249hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOBELCO

modelSK70SR-2

statusused

wrk-hr6,249hr

yr-man2010

countryNhật bản

prd-no#587

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright