TADANO GR-250N-1-00101
GR-250N-1-00101
0 image
TADANO Cần cẩu di động
đ 154,000
2003 | 6,858 | Nhật bản

Cần cẩu

Cần cẩu di động

TADANO

GR-250N-1-00101


6,858

2003

Nhật Bản

541