RCE
home / Cần cẩu / Cần cẩu di động / KATO KR-25H-V5
menu
searchtel

KATO Cần cẩu di động KR-25H-V5

đ 3,390,475,000
prc-info
20028,446hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catCần cẩu

filter.subCần cẩu di động

filter.mkrKATO

modelKR-25H-V5

statusused

wrk-hr8,446hr

yr-man2002

countryNhật bản

prd-no#540

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright