TADANO TR-160M-2-00101
TR-160M-2-00101
0 image
TADANO Cần cẩu di động
1991 | 8,169 | Nhật bản

Cần cẩu

Cần cẩu di động

TADANO

TR-160M-2-00101


8,169

1991

Nhật Bản

539