RCE
home / Cần cẩu / Cần cẩu di động / TADANO TR-160M-2-00101
menu
searchtel

TADANO Cần cẩu di động TR-160M-2-00101

poa
prc-info.poa
19918,169hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catCần cẩu

filter.subCần cẩu di động

filter.mkrTADANO

modelTR-160M-2-00101

statusused

wrk-hr8,169hr

yr-man1991

countryNhật bản

prd-no#539

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright