RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KUBOTA U-30-6S
menu
searchtel

KUBOTA Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ U-30-6S

đ 668,250,000
prc-info
20170hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKUBOTA

modelU-30-6S

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2017

countryHàn quốc

prd-no#518

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright