RCE
home / Xe xúc lật / Xe xúc lật cỡ lớn / VOLVO L180G
menu
searchtel

VOLVO Xe xúc lật cỡ lớn L180G

đ 4,730,000,000
prc-info
201410,000hrHàn quốc
main.recomm-title

detail.spec.tit

filter.catXe xúc lật

filter.subXe xúc lật cỡ lớn

filter.mkrVOLVO

modelL180G

statusused

wrk-hr10,000hr

yr-man2014

countryHàn quốc

prd-no#501

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright