RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / VOLVO ECR88PLUS
menu
searchtel

VOLVO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ ECR88PLUS

đ 1,003,750,000
prc-info
20144,474hrHàn quốc
main.recomm-title

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrVOLVO

modelECR88PLUS

statusused

wrk-hr4,474hr

yr-man2014

countryHàn quốc

prd-no#500

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright