XCMG QY25K-5D-1 25T
QY25K-5D-1 25T
0 image
XCMG Cần cẩu di động
đ 0
2021 | 964 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu di động

XCMG

QY25K-5D-1 25T


964

2021

Trung Quốc

3378