XCMG XZJ5331JQZ25_QY25K-5C 25T
XZJ5331JQZ25_QY25K-5C 25T
0 image
XCMG Cần cẩu di động
đ 105.000
2020 | 3.200 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu di động

XCMG

XZJ5331JQZ25_QY25K-5C 25T


3.200

2020

Trung Quốc

3376