SANY SYM5333THB 490C-8 49M
SYM5333THB 490C-8 49M
0 image
SANY Xe bơm bê tông cần vừa
đ 179.000
2018 | 1.639 | Trung quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

SANY

SYM5333THB 490C-8 49M


1.639

2018

Trung Quốc

3370