SANY SYM5340THB 490C-8 49M
SYM5340THB 490C-8 49M
0 image
SANY Xe bơm bê tông cần vừa
đ 199.000
2021 | 521 | Trung quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

SANY

SYM5340THB 490C-8 49M


521

2021

Trung Quốc

3369