KCP KCP42ZX5170
KCP42ZX5170
0 image
KCP Xe bơm bê tông cần vừa
đ 286.000
2020 | 1.678 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

KCP

KCP42ZX5170


1.678

2020

Hàn Quốc

3278