KCP KCP42ZX5170
KCP42ZX5170
0 image
KCP Xe bơm bê tông cần vừa
đ 237,000
2018 | 2,691 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

KCP

KCP42ZX5170


2,691

2018

Hàn Quốc

3277