XCMG XZS5231THBZ HB37V 37M
XZS5231THBZ HB37V 37M
0 image
XCMG Xe bơm bê tông cần vừa
đ 137.000
2021 | 299 | Trung quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

XCMG

XZS5231THBZ HB37V 37M


299

2021

Trung Quốc

3168