SANY SYM5443THB 540C-8A 54M
SYM5443THB 540C-8A 54M
0 image
SANY Xe bơm bê tông cần dài
đ 175.000
2018 | 1.879 | Trung quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần dài

SANY

SYM5443THB 540C-8A 54M


1.879

2018

Trung Quốc

3167