SANY SYM5230THB 370C-8 37M
SYM5230THB 370C-8 37M
0 image
SANY Xe bơm bê tông cần vừa
đ 107.000
2018 | 1.289 | Trung quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

SANY

SYM5230THB 370C-8 37M


1.289

2018

Trung Quốc

3166