MAEDA LC1385M-1A
LC1385M-1A
0 image
MAEDA Cần cẩu bánh xích
đ 43.000
2009 | 4.663 | Nhật bản

Cần cẩu

Cần cẩu bánh xích

MAEDA

LC1385M-1A


4.663

2009

Nhật Bản

3142