CATERPILLAR CS-563C
CS-563C
0 image
CATERPILLAR Xe lu
đ 61.000
2000 | 5.621 | Nhật bản

Thiết bị thi công đường

Xe lu

CATERPILLAR

CS-563C


5.621

2000

Nhật Bản

3140