TADANO TR80M-1
TR80M-1
0 image
TADANO Cần cẩu di động
đ 30,911
1993 | 3,334 | Nhật bản

Cần cẩu

Cần cẩu di động

TADANO

TR80M-1


3,334

1993

Nhật Bản

3132