ZOOMLION ZLJ5230THBJF 38X-5RZ 38M
ZLJ5230THBJF 38X-5RZ 38M
0 image
ZOOMLION Xe bơm bê tông cần vừa
đ 0
2020 | 1,161 | Trung quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

ZOOMLION

ZLJ5230THBJF 38X-5RZ 38M


1,161

2020

Trung Quốc

3111