ZOOMLION ZLJ5230THBJF 38X-5RZ 38M
ZLJ5230THBJF 38X-5RZ 38M
0 image
ZOOMLION Xe bơm bê tông cần vừa
đ 113.000
2020 | 1.161 | Trung quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

ZOOMLION

ZLJ5230THBJF 38X-5RZ 38M


1.161

2020

Trung Quốc

3111