XCMG QUY70 70t
QUY70 70t
0 image
XCMG Cần cẩu bánh xích
đ 141.000
2014 | 0 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu bánh xích

XCMG

QUY70 70t


0

2014

Trung Quốc

3073