XCMG XGC75 75t
XGC75 75t
0 image
XCMG Cần cẩu bánh xích
đ 141.000
2018 | 5.876 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu bánh xích

XCMG

XGC75 75t


5.876

2018

Trung Quốc

3072