XCMG QY25K-I 25t
QY25K-I 25t
0 image
XCMG Cần cẩu di động
đ 69.000
2014 | 5.000 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu di động

XCMG

QY25K-I 25t


5.000

2014

Trung Quốc

3048