XCMG QY25K-I 25t
QY25K-I 25t
0 image
XCMG Cần cẩu di động
đ 94,000
2019 | 3,000 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu di động

XCMG

QY25K-I 25t


3,000

2019

Trung Quốc

3047