XCMG QY50K-II 50t
QY50K-II 50t
0 image
XCMG Cần cẩu di động
đ 63.000
2010 | 0 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu di động

XCMG

QY50K-II 50t


0

2010

Trung Quốc

3044