BOMAG BW211D-4
BW211D-4
0 image
BOMAG Xe lu
đ 72.000
2014 | 3.602 | Nhật bản

Thiết bị thi công đường

Xe lu

BOMAG

BW211D-4


3.602

2014

Nhật Bản

3037