SANY SYM5230THB 370C-8 37m
SYM5230THB 370C-8 37m
0 image
SANY Xe bơm bê tông cần vừa
đ 105,601
2018 | 2,038 | Trung quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

SANY

SYM5230THB 370C-8 37m


2,038

2018

Trung Quốc

2999