SANY SYM5338JQZ(STC250-C5) 25t
SYM5338JQZ(STC250-C5) 25t
0 image
SANY Cần cẩu di động
đ 101.000
2020 | 2.856 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu di động

SANY

SYM5338JQZ(STC250-C5) 25t


2.856

2020

Trung Quốc

2968