SANY SYM5230THB1E 370C-8A 37M
SYM5230THB1E 370C-8A 37M
0 image
SANY Xe bơm bê tông cần vừa
đ 107.000
2019 | 1.395 | Trung quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

SANY

SYM5230THB1E 370C-8A 37M


1.395

2019

Trung Quốc

2950