SANY QY50C 50t
QY50C 50t
0 image
SANY Cần cẩu di động
đ 85.000
2011 | 14.896 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu di động

SANY

QY50C 50t


14.896

2011

Trung Quốc

2926