SANY QY25C 25t
QY25C 25t
0 image
SANY Cần cẩu di động
đ 65.000
2011 | 11.574 | Trung quốc

Cần cẩu

Cần cẩu di động

SANY

QY25C 25t


11.574

2011

Trung Quốc

2925